Dumbbell Squat

MAIN MUSCLE WORKED : Quadriceps
OTHER MUSCLE WORKED : Calves, Glutes, Hamstring, Back
EQUIPMENT : Dumbbell
MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Quadriceps
การฝึกด้วยท่า Dumbbell  Squat เริ่มต้นจากการ ยืนตัวตรง เท้าทั้งสองข้างวางห่างกันประมาณหัวไหล่ คว่ำมือทั้งสองข้างลง ถือดัมเบลไว้ทางด้านข้างของลำตัว ในลักษณะที่หาฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าหาลำตัว เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Dumbbell Squat

1.เริ่มต้นจากการ ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหน้าขาออก ลดลำตัวช่วงบนลง โดยการหย่อนสะโพกออกไปทางด้านหลังจนต้นขาขนานกับพื้นโลก และพยายามรักษาแนวของหัวเข่า ให้เลยปลายเท้าออกไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหน้าขา เพื่อยกลำตัวให้ลอยขึ้น ขาเหยียดจนเกือบตึง แต่ไม่ล็อกข้อเข่า กลับเข้าสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

*ระหว่างการฝึกด้วยท่า Dumbbell Squat พยายามรักษาแนวของกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงตลอดการฝึก

(Visited 6,241 times, 1 visits today)

Last modified: June 17, 2019