Dumbbell Stiff-Leg Dead Lift - planforfit

Dumbbell Stiff-Leg Dead Lift

MAIN MUSCLE WORKED : Hamstrings

OTHER MUSCLE WORKED : Calves

EQUIPMENT : Dumbbell

MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start

 

 

 

 

 

 

 

 

ถือดัมเบลไว้ด้านหน้าลำตัว ขากว้างประมานหัวไหล่ เกร้งท้อง ทำลำตัวให้ตั้งตรงธรรมชาติ พลักสะโพกไปด้านหลัง เง่าขอได้เล็กน้อย ไถดัมเบลไปตามหน้าขา จนข้อมือเลยหัวเข่า ออกแรงดันสะโพกไปด้านหน้า พร้อมกับ ดึงตัวขึ้น จนกลับสู่ตำแหน่งตั้งต้น ทำจนครบำนวนครั้ง[freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]