วิธีฝึกท่า Ez-Bar Preacher Curl

Ez-Bar Preacher Curl

MAIN MUSCLE WORKED : Biceps

OTHER MUSCLE WORKED :

EQUIPMENT : EZ bar

MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start

Biceps

การฝึกด้วยท่า Ez-Bar Preacher Curl เริ่มต้นจากการเตรียม Ez-Bar จากนั้น หงายมือทั้งสองข้างขึ้นจับบาร์ด้วยความกว้างประมาณหัวไหล่ ในลักษณะที่เมื่อจับบาร์แล้ว ตำแหน่งของนิ้วก้อยจะอยู่ต่ำกว่านิ้วโป้ง หยิบบาร์เบลขึ้นมาจากที่พัก แล้วค้างไว้ในสภาพที่แขนพับเข้าหากัน พร้อมกับนั่งลงบนเบาะ Preacher โดยให้หน้าอกกับหลังแขนแนบติดกับเบาะ เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Ez-Bar Preacher Curl

1.เริ่มจาก ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหน้าแขนออก ลดบาร์เบลลงจนกล้ามเนื้อหน้าแขนถูกยืดจนสุด พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.จากนั้นออกแรงเกร็งที่กล้ามเนื้อหน้าแขนเพื่อยกบาร์เบลขึ้นมาจนสุดพิสัย เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง[freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]