วิธีฝึกท่า Flat Bench Cable Flyes

Flat Bench Cable Flyes

MAIN MUSCLE WORKED : Chest

OTHER MUSCLE WORKED :

EQUIPMENT :

MECHANICS TYPE :

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start

Chest

การฝึกด้วยท่า Flat Bench Cable Flyes เริ่มต้นจากการตั้งเบาะนอนลงไว้ตรงกลางของ เคเบิ้ลทั้งสองข้าง  จากนั้นนอนลงบนเบาะ ปรับให้รอกให้อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำที่สุด แล้วดึงเคเบิ้ลทั้งสองข้างขึ้นให้พาดมาทางด้านหน้าของลำตัว ในลักษณะหันฝ่ามือเข้าหากัน เหยียดแขนจนตึง แต่ว่าไม่ล็อกข้อศอก เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Flat Bench Cable Flyes

1.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหน้าอก กางแขนเพื่อลดมือลงจนสุดพิสัย โดยไม่ให้เพลทกระทบกัน พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.จากนั้นเริ่มออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหน้าอกเพื่อดันมือเข้าหากันในลักษณะของครึ่งวงกลม เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1ครั้ง

 [freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]