Flat Bench Cable Flyes

MAIN MUSCLE WORKED :
OTHER MUSCLE WORKED :
EQUIPMENT :
MECHANICS TYPE :

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Chest
การฝึกด้วยท่า Flat Bench Cable Flyes เริ่มต้นจากการตั้งเบาะนอนลงไว้ตรงกลางของ เคเบิ้ลทั้งสองข้าง  จากนั้นนอนลงบนเบาะ ปรับให้รอกให้อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำที่สุด แล้วดึงเคเบิ้ลทั้งสองข้างขึ้นให้พาดมาทางด้านหน้าของลำตัว ในลักษณะหันฝ่ามือเข้าหากัน เหยียดแขนจนตึง แต่ว่าไม่ล็อกข้อศอก เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Flat Bench Cable Flyes

1.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหน้าอก กางแขนเพื่อลดมือลงจนสุดพิสัย โดยไม่ให้เพลทกระทบกัน พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.จากนั้นเริ่มออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหน้าอกเพื่อดันมือเข้าหากันในลักษณะของครึ่งวงกลม เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1ครั้ง

(Visited 38 times, 1 visits today)

Last modified: June 17, 2019