วิธีฝึกท่า Glute Cable Kickback

Glute Cable Kickback

MAIN MUSCLE WORKED : Glutes

OTHER MUSCLE WORKED : Hamstrings

EQUIPMENT : Cable

MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start

วิธีการฝึก  Glute Cable Kickback  เริ่มต้นด้วยการเซตเคเบิ้ลให้รอกอยู่ต่ำที่สุดและเตรียม support ไว้สำหรับยืดเคเบิ้ลไว้ที่ข้อเท้า

1.ให้ผู้ฝึกยืนตรงหันหน้าเข้าหาเคเบิ้ลพร้อมยืดขอเคเบิ้ลไว้ที่ข้อเท้าข้างซ้ายจากนั้นยกเท้าขึ้นแล้วถอยหลังออกจากเคเบิ้ลจนสายเคเบิ้ลตึงและก้มตัวลงเล็กน้อยและใช้จับตัวเครื่องไว้พร้อมหายใจเข้าจนสุดเป็นท่าเตรียมสำหรับ Glute Cable Kickback

2.ให้ผู้ฝึกถีบขาไปทางด้านหลังจนสุดพิสัยโดยที่งอขาเล็กน้อยพร้อมหายใจออก

3.ค่อยๆผ่อนแรงคลายกล้ามเนื้อพร้อมหายใจเข้าและกลับมาสู่ท่าเตรียมนับเป็น1ครั้ง ฝึกจนครบ1เซตจากนั้นสลับไปฝึกขาอีกข้าง[freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]