Lateral Speed Step

MAIN MUSCLE WORKED : Quadriceps
OTHER MUSCLE WORKED : Calves, Hamstrings
EQUIPMENT : Body only
MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
f6_quadricep
การฝึกท่า Lateral Speed Step เริ่มต้นจากยืนอยู่กลางบริเวณที่โล่ง โดยให้เผื่อพื้นที่ในการขยับไปด้านข้าง ซ้ายและขวา
1. ส่งแรงกระโดด ออกไปทางด้านซ้ายหรือขวาก่อนตามถนัด โดยในการกระโดด กรณีที่กระโดดไปทางซ้าย
2. จะเริ่มจากการถ่ายน้ำหนักตัวส่วนบนออกไปทางซ้ายก่อน จากนั้นออกแรงจากเท้าขวาถีบพื้นออกเพื่อส่งตัวให้พุ่งออกไปทางด้านซ้าย
3. ใช้เท้าซ้ายเพื่อเบรค เล็กน้อย ก็จะถ่ายน้ำหนัก ต่อออกไปอีกก้าว
4. ทำข้อ 1.1 ซ้ำ นับเป็น 1 ครั้ง แล้วสลับไปทำอีกข้าง
(Visited 319 times, 1 visits today)

Last modified: June 14, 2019