วิธีฝึกท่า Leg Extension

Leg Extension

MAIN MUSCLE WORKED : Quadriceps

OTHER MUSCLE WORKED : Mechanics Type, Isolation Level

EQUIPMENT : Machine

MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start

Quadriceps

การฝึกด้วยท่า Leg Extension เริ่มต้นจากการ นั่งลงบนเครื่อง โดยให้หลังและก้นนาบสนิทติดกับเบาะ สอดเท้าทั้งสองข้าง ล็อคเข้าไว้กับเบาะรอง มือทั้สองข้างกำด้ามจับเอาไว้ เพื่อไม่ให้ตัวลอยขึ้นจากเบาะ ระหว่างการฝึก เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Leg Extension

1.เริ่มต้นจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้นออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหน้าขา เพื่อยกปลายเท้าขึ้นจนสุดพิสัย พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหน้าขาออก ลดปลายเท้าลง เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง[freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]