วิธีฝึกท่า Lying Barbell Triceps Extension

Lying Barbell Triceps Extension

MAIN MUSCLE WORKED : Triceps

OTHER MUSCLE WORKED :

EQUIPMENT : Barbell

MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start

Triceps

การฝึกด้วยท่า Lying Barbell Triceps Extension เริ่มต้นจากการ นอนหงายหน้าลงบนเบาะ หงายมือทั้งสองข้างขึ้น จับบาร์เบลด้วยความกว้างประมาณหัวไหล่ เหยียดแขนจนตึง แต่ไม่ล็อกข้อศอก เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Lying Barbell Triceps Extension

1.เริ่มต้นจากการค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหลังแขนออก ลดบาร์เบลลงจนเกือบสัมผัสกับหน้าผากด้วยการงอแขน โดยที่ต้นแขนไม่ขยับ พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลังแขน ยกบาร์เบลขึ้น เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

*ระหว่างการฝึกด้วยท่า Lying Barbell Triceps Extension พยายามให้ต้นแขนไม่ขยับไปมา ตลอดการฝึก

 [freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]