วิธีฝึกท่า Oblique Crunch

Oblique Crunch

MAIN MUSCLE WORKED : Abdominals

OTHER MUSCLE WORKED :

EQUIPMENT : Body only

MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start

Abdominal

การฝึกด้วยท่า Oblique Crunch เริ่มต้นจากการนอนหงายหน้าราบลงบนพื้น นำมือข้างเดียวกันกับฝั่งที่ต้องการจะฝึกมาวางไว้ที่ท้ายทอย จากนั้นพับขาทั้งสองข้างขึ้นแล้วตะแคงลงในด้านตรงข้ามกับข้างที่ต้องการจะฝึก เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Oblique Crunch

1.เริ่มจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้นออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องเพื่อยกลำตัวส่วนบนขึ้น โดยไม่ให้หลังล่างยกขึ้นจากพื้น พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.ค่อยๆ คลายกล้ามเนื้อหน้าท้องออก ลดลำตัวช่วงบนลงกลับไปสู่ท่าเตรียม พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุดนับเป็น 1 ครั้ง[freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]