วิธีฝึกท่า One Arm Cable Side Lateral

One Arm Cable Side Lateral

MAIN MUSCLE WORKED : Shoulder

OTHER MUSCLE WORKED : Forearms

EQUIPMENT : Cable

MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start

Shoulder

การฝึกด้วยท่า One Arm Cable Side Lateral เริ่มต้นจากการ ปรับรอกให้อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำที่สุด ยืนตรง วางเท้าทั้งสองข้างห่างกันด้วยความกว้างประมาณหัวไหล่ ยืนหันข้างโดยลำตัวฝั่งตรงข้ามกับฝั่งที่ต้องการจะฝึกเข้าหาเคเบิ้ล คว่ำมือลง จับด้ามจับขึ้นมาโดยให้เคเบิ้ลพาดมาทางด้านหน้าของลำตัว แล้วถอยออกมาทางด้านข้าง จนกล้ามเนื้อไหล่ข้างถูกแรงของเคเบิ้ลดึงออกไปจนตึง เป็นท่าเตรียมฝึกท่า One Arm Cable Side Lateral

1.เริ่มต้นจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้น แอ่นอก ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อไหล่ข้าง เพื่อยกด้ามจับขึ้นมาทางด้านข้างของลำตัว ในลักษณะ ¼ ของวงกลมจนสุดพิสัย พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อไหล่หน้าข้าง ลดด้ามจับลง เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง[freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]