One-Arm Dumbbell Triceps Kick Back

MAIN MUSCLE WORKED : Triceps
OTHER MUSCLE WORKED : Shoulders
EQUIPMENT : Dumbbell
MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Triceps
การฝึกด้วยท่า One-Arm Dumbbell Triceps Kick Back

เริ่มต้นจากการ ยืนตรง จากนั้นลำตัวลงไปด้านหน้า ทำมุม 30 องศากับพื้นโลก ใช้มือข้างที่ไม่ได้ฝึกจับบริเวณต้นขาเอาไว้เพื่อทรงตัว ยกต้นแขนฝั่งที่ต้องการจะฝึกให้ขนานไปกับลำตัว ปล่อยปลายแขนลงตามธรรมชาติ ถือดัมเบลในลักษณะหันฝ่ามือเข้าหาลำตัว เป็นท่าเตรียมฝึกท่า One-Arm Dumbbell Triceps Kick Back

1.เริ่มต้นจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้นออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลังแขน เพื่อยกดัมเบลขึ้น โดยที่ต้นแขนไม่ขยับ ในลักษณะ ¼ ของวงกลม จนแขนเหยียดตึง พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหลังแขนออก ลดดัมเบลลง พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

*ระหว่างการฝึกด้วยท่า One-Arm Dumbbell Triceps Kick Back พยายามให้ต้นแขนไม่ขยับไปมา ตลอดการฝึก

(Visited 3,159 times, 1 visits today)

Last modified: June 16, 2019