Push-Ups – Close Triceps Position With Feet Elevated

MAIN MUSCLE WORKED : Triceps
OTHER MUSCLE WORKED : Chests, Shoulders
EQUIPMENT : Body only
MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Triceps
การฝึกด้วยท่า Push-Ups – Close Triceps Position With Feet Elevated เริ่มต้นจากการ คว่ำมือทั้งสองข้างลงบนพื้น กางนิ้วโป้งออก วางมือทั้งสองข้างให้นิ้วโป้งทั้งสองข้างเกือบชนกัน โดยให้หันปลายนิ้วออกไปทางด้านข้างของลำตัว เหยียดแขนจนตึง แต่ว่าไม่ล็อกข้อศอก วางเท้าทั้งสองข้างชิดกันลงบนเบาะ โดยให้ลำตัวช่วงล่างกับช่วงบนเป็นแนวเส้นตรง เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Push-Ups – Close Triceps Position With Feet Elevated

1.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหลังแขนออก งอแขนเพื่อลดลำตัวลงจนกล้ามเนื้อหลังแขนถูกเหยียดตัวจนตึง โดยปิดมุมข้อศอกเข้าหาลำตัว พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.จากนั้นเริ่มออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลังแขนเพื่อดันลำตัวขึ้น เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1ครั้ง

*ตลอดการฝึกด้วยท่า Push-Ups – Close Triceps Position With Feet Elevated ให้ยกสะโพกขึ้นไม่ให้ตกเพื่อเป็นการรักษาแนวกระดูกสันหลังให้เป็นไปตามธรรมชาติ

(Visited 294 times, 1 visits today)

Last modified: June 16, 2019