Renegade Row - planforfit

Renegade Row

MAIN MUSCLE WORKED : Back

OTHER MUSCLE WORKED : Abdominal

EQUIPMENT : Dumbbell

MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start
a

 

มือสองข้างกำดัมเบล วางดัมเบลลงบนพื้น ข้อมือ ข้อศอก หัวไหล่ อยู่ในแนวเดียวกัน หัวเข่าลอยจ้างพื้น ทำตัวให้เป็นเส้นตรง ทิ้งน้ำหนักลง ที่ฝ่ามือทั้งสองข้าง ให้ทั่วฝ่ามือ ดึงข้อศอกข้างนึงจนขนานกับลำตัว วางลง สลับทำกับอีกข้าง จนครบจำนวนครั้งที่กำหนด[freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]