Renegade Row

MAIN MUSCLE WORKED : Back
OTHER MUSCLE WORKED : Abdominal
EQUIPMENT : Dumbbell
MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
มือสองข้างกำดัมเบล วางดัมเบลลงบนพื้น ข้อมือ ข้อศอก หัวไหล่ อยู่ในแนวเดียวกัน หัวเข่าลอยจ้างพื้น ทำตัวให้เป็นเส้นตรง ทิ้งน้ำหนักลง ที่ฝ่ามือทั้งสองข้าง ให้ทั่วฝ่ามือ ดึงข้อศอกข้างนึงจนขนานกับลำตัว วางลง สลับทำกับอีกข้าง จนครบจำนวนครั้งที่กำหนด
(Visited 908 times, 1 visits today)

Last modified: May 7, 2019