วิธีฝึกท่า Seated Palms-Down Barbell Wrist Curl

Seated Palms-Down Barbell Wrist Curl

MAIN MUSCLE WORKED : Forearms

OTHER MUSCLE WORKED :

EQUIPMENT : Barbell

MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start

Forearms

การฝึกด้วยท่า Seated Palms-Down Barbell Wrist Curl เริ่มต้นจากการนั่งลงบนเบาะ วางเท้าทั้งสองข้างห่างกันด้วยความกว้างประมาณหัวไหล่ ให้ปลายขาทำมุมตั้งฉากกับต้นขา หยิบบาร์เบลตรงในลักษณะคว่ำมือลง โดยวางมือทั้งสองข้างด้วยความกว้างประมาณหัวไหล่ จากนั้นวางแขนท่อนปลายลงบนต้นขา ให้ข้อมือเลยหัวเข่าออกมา ปล่อยให้มือตกลงไปตามน้ำหนักของบาร์เบล เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Seated Palms-Down Barbell Wrist Curl

1.เริ่มต้นจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้นออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อแขนท่อนปลายเพื่อม้วนข้อมือขึ้นจนสุดพิสัย พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อออก ลดข้อมือลง เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

 

 [freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]