วิธีฝึกท่า Smith Machine Squat To A Bench

Smith Machine Squat To A Bench

MAIN MUSCLE WORKED : Quadriceps

OTHER MUSCLE WORKED : Calves, Glutes, Hamstrings

EQUIPMENT : Smith Machine

MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start

Quadriceps

วิธีการฝึก Smith Machine Squat To A Bench ให้ผู้ฝึกเซตบาร์เบลให้บาร์เบลอยู่สูงเท่ากับส่วนอกของผู้ฝึกและเซตม้านั่งไว้สำหรับลองก้นให้ม้าอยู่สูงพอดีกับหัวเข่า

1.ให้ผู้ฝึกยืนอยู่ตรงกลางบาร์เบลและยกบาร์เบลโดยที่ย่อตัวลงไปใต้บาร์เบลและวางบาร์เบลไว้ตรงหลังส่วนบกตรงสะบักและประคองบาร์เบลด้วยมือทั้ง2ข้างและยกบาร์เบลออกจากที่พัก  แล้วยืนด้วยท่ายืนที่ขาทั้ง2ข้างของผู้ฝึกกว้างพอดีกับหัวไหล่และหลักตั้งฉากกับพื้นโดยที่ด้านหลังมีม้านั่ง พร้อมสุดลมหายใจเข้าจดสุดเป็นท่าเตรียมฝึกท่า Smith Machine Squat To A Bench

2.ให้ผู้ฝึกค่อยๆนั่งย่อตัวลงโดยที่หย่อนก้นลงก่อนจนก้นแตะกับม้านั่งพร้อมหายใจออก

3.ออกแรงโดยที่ดันบาร์ขึ้นด้วยหน้าขาจนขาและลำตัวของผู้ฝึกตั้งฉากกลับพื้นเพื่อกลับมาสู่ท่าเตรียมนับเป็น1ครั้ง

***ควรใส่เข็มขัดบล็อคหลังระหว่างการฝึกท่า Smith Machine Squat To A Bench เพื่อป้องกันการเจ็บหลังส่วนล่าง***[freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]