วิธีฝึกท่า Standing Barbell Twist

Standing Barbell Twist

MAIN MUSCLE WORKED : Abdominals

OTHER MUSCLE WORKED :

EQUIPMENT : Barbell

MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start

Abdominal

 

การฝึกด้วยท่า Standing Barbell Twist เริ่มต้นจากการนำบาร์เบลตรงเปล่าๆ มาไว้ที่หลังคอและพาดลงบนไหล่ จับบาร์กว้างกว่าหัวไหล่ประมาณครึ่งศอก วางเท้ากว้างประมาณหัวไหล่ ยืนตัวตรง เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Standing Barbell Twist

1.เริ่มจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้นออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องเพื่อ บิดลำตัวไปทางด้านใดด้านหนึ่งจนสุดพิสัย โดยให้หน้ามองตรงไม่บิดไปตามลำตัว พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.ค่อยๆคล้ายกล้ามเนื้อหน้าท้องออก เพื่อบิดลำตัวกลับเข้ามาสู่ท่าเตรียม พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้นสลับไปทำอีกข้าง นับเป็น 1 ครั้ง

 [freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]