วิธีฝึกท่า Standing Dumbbell Side Lateral

Standing Dumbbell Side Lateral

MAIN MUSCLE WORKED : Shoulder

OTHER MUSCLE WORKED :

EQUIPMENT : Dumbbell

MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start

Shoulder

การฝึกด้วยท่า Standing Dumbbell Side Lateral เริ่มต้นจากการ ยืนตรง วางเท้าทั้งสองข้างห่างกันด้วยความกว้างประมาณหัวไหล่ คว่ำมือทั้งสองข้างลง จับดัมเบลขึ้นมา ปล่อยดัมเบลให้พาดลงบนหน้าขาตามธรรมชาติ เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Standing Dumbbell Side Lateral

1.เริ่มต้นจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้น แอ่นอก ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อไหล่ข้าง เพื่อยกดัมเบลทั้งสองข้างขึ้นมาทางด้านข้างของลำตัว ในลักษณะ ¼ ของวงกลมจนสุดพิสัย พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อไหล่หน้าข้าง ลดดัมเบลลง เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

 [freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]