Triceps Bench Dip

MAIN MUSCLE WORKED : Triceps
OTHER MUSCLE WORKED : Chests, Shoulders
EQUIPMENT : Body only
MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Triceps
การฝึกด้วยท่า Triceps Bench Dip เริ่มต้นจากการหันหลังเข้าหาเบาะ ใช้มือทั้งสองข้างจับขอบเบาะเอาไว้ ด้วยความกว้างประมาณหัวไหล่ เหยียดแขนจนเกือบตึง แต่ไม่ล็อกข้อ ขยับเท้าทั้งสองข้างออกห่างจากเบาะจน ก้นเลยออกมาจากเบาะ และลำตัวทำแนวเป็นเส้นตรง วางเท้าจนเกือบติดกัน ยกปลายเท้าขึ้น เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Triceps Bench Dip

1.เริ่มต้นจากการค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหลังแขนออก ลดลำตัวลงไปตามแรงโน้มถ่วงของโลก โดยการงอแขนในลักษณะที่หันข้อศอกออกไปทางด้านหลังของลำตัว จนกล้ามเนื้อหลังแขนถูกเหยียดออกจนตึง แต่ก้นไม่แตะพื้น พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลังแขน ดันตัวขึ้น เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

(Visited 8,170 times, 1 visits today)

Last modified: June 16, 2019