Triceps Push Down (Rope)

MAIN MUSCLE WORKED : Triceps
OTHER MUSCLE WORKED :
EQUIPMENT : Cable
MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Triceps
การฝึกด้วยท่า Triceps Push Down (Rope)เริ่มต้นจากการปรับรอกให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุด คล้อเชือกเอาไว้ ยืนตรง หันหน้าเข้าหาเคเบิ้ล เท้าทั้งสองข้างวางห่างกันประมาณหัวไหล่ จับเชือกในลักษณะที่หันฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าหากัน แล้วดึงลงมาจนแขนตึง เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Triceps Push Down (Rope)

1.เริ่มต้นจากการค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหลังแขนออก ปล่อยให้เชือกถูกดึงขึ้นไปตามแรงของเคเบิ้ล โดยที่ต้นแขนไม่ขยับ จนกล้ามเนื้อหลังแขนถูกเหยียดออกจนตึง พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลังแขน ดึงเชือกลง เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

*ระหว่างการฝึกด้วยท่า Triceps Push Down (Rope) พยายามให้ต้นแขนไม่ขยับไปมา ตลอดการฝึก

(Visited 5,161 times, 3 visits today)

Last modified: June 16, 2019