วิธีฝึกท่า Wide Grip Incline Bench Barbell Row

Wide Grip Incline Bench Barbell Row

MAIN MUSCLE WORKED : Back

OTHER MUSCLE WORKED : Lats, Middleback, Shoulder

EQUIPMENT : Barbell

MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start

 

การฝึกด้วยท่า Wide Grip Incline Bench Barbell Row เริ่มต้นจากการนอนคว่ำตัวลงบนเบาะนอนเอียงขึ้น 30-60 องศา ชันเข่าลงบนเบาะ คว่ำมือทั้งสองข้างลง จับบาร์ด้วยความกว้างที่กว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อย ปล่อยแขนลงมาตามธรรมชาติ ให้กล้ามเนื้อหลังถูกเหยียดตัวจนสุด เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Wide Grip Incline Bench Barbell Row

1.เริ่มต้นจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้นออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลัง เพื่อดึงบาร์เบลขึ้นจนสุดพิสัย โดยพยายามบีบมุมของข้อศอกเข้าหาลำตัวขณะเคลื่อนที่ พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.จากนั้นค่อยๆ คลายกล้ามเนื้อหลังออก ลดบาร์เบลลง เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับสุดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

 

 [freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]