Wide Grip Straight Arm Pull Down

MAIN MUSCLE WORKED : Back
OTHER MUSCLE WORKED :
EQUIPMENT : Cable
MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
การฝึกด้วยท่า Wide Grip Straight Arm Pull Down เริ่มต้นจากการปรับรอกให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุด คล้องบาร์ตรงเอาไว้ จากนั้น หันหน้าเข้าหาเคเบิ้ล คว่ำมือทั้งสองข้างลง จับบาร์ด้วยความกว้างที่กว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อย ถอยตัวออกห่างจากเคเบิ้ลจนกว่า กล้ามเนื้อหลังจะถูกเหยียดออกจนสุด ลำตัวตั้งตรง เท้าทั้งสองข้างวางห่างกันประมาณหัวไหล่ เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Wide Grip Straight Arm Pull Down

1.เริ่มต้นจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้นออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลัง เพื่อดึงบาร์ลงมาจนสุดพิสัย พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.จากนั้นค่อยๆ คลายกล้ามเนื้อหลังออก ปล่อยให้บาร์ถูกดึงกลับไปตามแรงของเคเบิ้ล เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับสุดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

(Visited 7,422 times, 1 visits today)

Last modified: June 16, 2019