Invert row

Uncategorized

การฝึกด้วยท่า Invert Row เริ่มต้นจากการหาที่จับโดยสามารถเลือกเป็นอุปกรณ์ใดก็ได้ ตามรูปตัวอย่าง

1.เริ่มต้นจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้นออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลัง เพื่อดึงลำตัวขึ้นจนสุด โดยพยายามบีบมุมของข้อศอกเข้าหาลำตัวขณะเคลื่อนที่ พร้อมกับ ปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.จากนั้นค่อยๆ คลายกล้ามเนื้อหลังออก ลดลำตัวลง เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

(Visited 192 times, 1 visits today)

Last modified: May 10, 2019