ได้ผลอย่างไร

ส่วนมาก เมื่อเราต้องการที่จะลดน้ำหนักและไขมันก็มักจะนึกถึงการออกกำลังกายว่าจะต้องออกไปวิ่งตามที่ต่างๆ ต้องเข้าฟิตเนสเพื่อปั่นจักรยานหรือวิ่งบนลู่วิ่งถึงจะได้ผล เพราะคิดว่าที่เราอ้วนขึ้นนั้น เพราะเราออกกำลังกายน้อยเกินไป (และส่วนนึงคือ กินมากเกินไปด้วย)

แต่รู้หรือไม่ว่า
จริงๆ แล้วเราไม่ได้อ้วน
เพราะออกกำลังกายน้อยเกินไป

จากการเก็บข้อมูลพบว่า จำนวนเวลาที่ออกกำลังกายนั้นยังคงเท่าเดิม ทั้งๆ ที่ทุกวันนี้มีสัดส่วนของคนอ้วนเพิ่มมากขึ้น นั่นเป็นส่วนนึงที่บอกได้ว่าจริงๆ แล้วปัจจุบันนี้ไม่ได้อ้วนกันเยอะขึ้น เพราะออกกำลังกายน้อยเกินไป

ประเด็นที่น่าสนใจจากการเก็บข้อมูลก็คือ การมีกิจกรรมขยับตัว (Light to Moderate Physical Activity) ลดน้อยลงต่างหาก และการลดลงของกิจกรรมเหล่านี้นั้นน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้สัดส่วนของคนอ้วนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

ปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตของคนเรานั้นมีการขยับตัวน้อยลง

เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้นทั้ง รถยนต์, บันไดเลื่อน, ลิฟท์
และสภาพการทำงานที่มีการนั่งอยู่กับที่เพิ่มมากขึ้นจึงส่งผลทำให้พลังงาน
ส่วนของ NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis) นั้นลดน้อยลง ซึ่งพลังงาน
ในส่วนของ NEAT นั้นสำคัญมากกว่า, ทำได้ง่ายกว่า และทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงานได้
ที่เกิดจากการออกกำลังกายมากหลายเท่า
โดยการศึกษาหลายงานพบว่าการออกกำลังกายที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจไม่เพียงพอ
ที่จะชดเชยพลังงานในส่วนของ NEAT ที่หายไปได้

เพียงแค่เราเพิ่มกิจกรรม

ขยับตัวเบาๆ ให้มากขึ้น

ก็ทำให้เกิดการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นราวๆ 300 kcal
ซึ่งเทียบเท่ากับการออกกำลังกายด้วยการวิ่งราวๆ
20-30 นาที ซึ่งการเพิ่มกิจกรรมขยับตัวเบาๆ นี้
ทำได้ง่ายกว่า และไม่รบกวนเวลามากซักเท่าไร จึงเป็น
ที่มาของการแนะนำว่าให้เพิ่มการขยับตัวให้มากขึ้น
เพื่อลดอัตราภาวะอ้วนนั่นเอง

อ้างอิง

1. Levine JA, Lanningham-Foster LM, McCrady SK, Krizan AC, Olson LR, Kane PH, et al. Interindividual variation in posture allocation: possible role in human obesity. Science. 2005;307(5709):584-6.

2. Rosenkilde M, Auerbach P, Reichkendler MH, Ploug T, Stallknecht BM, Sjodin A. Body fat loss and compensatory mechanisms in response to different doses of aerobic exercise--a randomized controlled trial in overweight sedentary males. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2012;303(6):R571-9.

3. Thivel D, Aucouturier J, Metz L, Morio B, Duche P. Is there spontaneous energy expenditure compensation in response to intensive exercise in obese youth? Pediatr Obes. 2014;9(2):147-54.