Pull up (ดึงข้อ) แบบเบสิคก็ได้ผลดีอยู่แล้ว

Weight Training

 

ท่า pull up หรือ ดึงข้อ นั้นเป็นท่าบริหารหลังที่ดีมาก ๆ

สำหรับคนที่ยังดึงข้อไม่ขึ้นก็แนะนำให้อ่านบทความนี้เพื่อที่จะได้นำไปฝึกเพื่อให้สามารถดึงข้อขึ้น >> http://goo.gl/MogTBz

 

สำหรับคนที่ ดึงข้อ ขึ้นอยู่แล้วก็จะพยายามทำให้มันเข้มข้นขึ้นเพื่อที่จะได้ท้าทายกล้ามเนื้อและจะช่วยให้พัฒนากล้ามเนื้อได้ดีขึ้น ซึ่งมี 2 วิธีที่ทำกัน

1.เพิ่มน้ำหนักที่ใช้ โดยการถ่วงแผ่นน้ำหนักเพิ่มไปด้วย

2.ใช้ท่าที่หลากหลายขึ้น ทำให้การดึงข้อยากขึ้น

 

ในบทความนี้ได้นำงานวิจัยที่ทำการเปรียบเทียบท่าดึงข้อในรูปแบบต่างๆ เพื่อดูว่ามันกระตุ้นกล้ามเนื้อแตกต่างกันหรือไม่

โดยทำการเปรียบเทียบ 3 ท่า

1.ดึงข้อ แบบปกติ

2.ดึงข้อ แบบ suspension pull up การทำแบบนี้ทำให้ที่จับมีการแกว่งมากขึ้น ทำให้ต้องเกร็งกล้ามเนื้อมากขึ้น

3.ดึงข้อ แบบใช้ผ้าขนหนูเป็นที่จับ

 

งานวิจัยนี้ก็ได้ทำการวัดอัตราการทำงานของกล้ามเนื้อด้วยเทคนิค EMG ก็ได้ค่าตัวเลขแบบในรูป ซึ่งอาจจะดูว่าแตกต่างกัน แต่จากการพิสูจน์ทางสถิติวิจัยแล้วจึงได้ข้อสรุปตามด้านล่าง

 

– การทำงานของ กล้ามเนื้อปีก นั้นเหมือน ๆ กัน

– การทำงานของ กล้ามเนื้อไบเซป นั้นเหมือน ๆ กัน

– การทำงานของ กล้ามเนื้อไหล่หลัง นั้นเหมือน ๆ กัน

– การทำงานของ mid trapezius (หลังส่วนกลาง) การดึงแบบใช้ผ้าขนหนูเป็นที่จับนั้นมีการทำงานของ mid trapezius ลดลง

 

ด้วยข้อมูลตอนนี้อาจจะบอกได้ว่าหากต้องการพัฒนากล้ามเนื้อหลังด้วยการดึงข้อนั้นก็น่าจะไปเน้นที่การเพิ่มน้ำหนักที่ใช้ยกเป็นหลักก่อน เพราะการไปฝึกด้วยท่ายาก ๆ นั้นพบว่าการทำงานของกล้ามเนื้อก็คล้าย ๆ กัน เพียงแต่ฝึกได้ยากขึ้นเท่านั้นเอง

 

 

 

 

อ้างอิง

Snarr RL, Hallmark AV, Casey JC, Esco MR. Electromyographical Comparison of a Traditional, Suspension Device, and Towel Pull-Up. J Hum Kinet. 2017;58:5-13.

(Visited 2,667 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019