seated row | planforfit.com คอร์สออกกำลังกาย และโภชนาการอาหาร
v-grip-seated-row

SEATED ROW เล่นยังไงให้โดนหลัง

ประโยชน์ของท่านี้

หนึ่งในท่าฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนกลางด้านในที่เป็นที่นิยมที่สุด และมัดเกิดข้อผิดพลาดมากที่สุดเช่นกัน เนื่องจากเป็นท่าฝึกที่มีการเคลื่อนไหวน้อย สามารถฝึกได้ง่ายๆนั่นเองทำให้ผู้ฝึกหลายคนลืมใส่ใจรายละเอียดน้อยๆที่สำคัญสำหรับท่าฝึกนี้ การฝึก Seated row ให้ถูกต้องนั้นสามารถพัฒนากล้ามเนื้อหลังได้ดีเนื่องจากมุมการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ และ แข็งแรง สามารถฝึกด้วย น้ำหนักที่มากได้ เมื่อฝึกอย่างถูกต้องแทบจะไม่เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเลย เมื่อเทียบกับท่าฝึกหลังอื่นๆ

 

วิธีการฝึก
การฝึกด้วยท่า  Seated Row เริ่มต้นจากการนั่งลงบนเบาะ ใช้มือทั้งสองข้างจับด้ามจับ ในลักษณะหันฝ่ามือเข้าหากัน จากนั้นใช้เท้าถีบแป้น เพื่อดันลำตัวออกมา จนอยู่ในตำแหน่งที่ กล้ามเนื้อหลังถูกเหยียดตัวจนสุด นั่งหลังตรง แอ่นอก เป็นท่าเตรียมฝึกท่า  Seated Row

v-grip-seated-row-start

 

1.เริ่มต้นจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้นออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลังเพื่อดึงด้ามจับเข้ามา จนสัมผัสหน้าท้อง พิสัย โดยพยายามบีบมุมของข้อศอกเข้าหาลำตัวขณะเคลื่อนที่ พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

 

v-grip-seated-row-finish

2.จากนั้นค่อยๆ คลายกล้ามเนื้อหลังออก ปล่อยให้แขนถูกแรงของเคเบิ้ลดึงกลับไป เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับสุดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

 

v-grip-seated-row[freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]