การเล่นกล้ามท้อง Tag Archive

4 ท่าฝึกสร้างกล้ามท้องให้ สวย คม ชัด

โปรแกรมกล้ามท้องระดับกลาง...

Weight Training, Workout Program

Weight Training, Workout Program

4 ท่าพัฒนาท้องข้าง

แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้าง ผู้ฝึกคงพอจะทราบดีว่ากล้ามเนื้อช่วงกลางลำตัวของคนเรา...

Read More →