Tri-phase Infinity X Style (TIXs)

Uncategorized

ปัจจัยที่กระตุ้นให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงจะมีหลัก ๆ อยู่ 3 ปัจจัยดังนี้
– Intensity ความเข้มข้นของการฝึก
– Volume ปริมาณของการฝึก
– Frequency ความถี่ของการฝึก

แต่เรามักจะเห็นการเลือกใช้ปัจจัยดังกล่าวเพียงแค่ครั้งละอย่างเท่านั้น เนื่องจากว่า
ถ้าเราฝึกด้วย high intensity (เข้มข้นมาก หนักมาก) แล้วยังฝึกด้วยปริมาณเซทสูง ๆ (high volume) ก็จะทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าจนเกินกว่าจะพัฒนาได้

แต่ถ้าเราใช้แค่ปัจจัยเดียวตลอดเวลา ตลอดปี ก็จะทำให้ไม่พัฒนาเช่นกัน เพราะแต่ละปัจจัยมีข้อจำกัดอยู่ เช่น
– การฝึกแบบ high intensity ที่ต้องเพิ่ม นน ที่ใช้ฝึกเรื่อย ๆ นั้น เราก็ไม่สามารถที่จะเพิ่ม นน ที่ใช้ฝึกได้ตลอด ๆ
– การฝึกแบบ high volume ที่ฝึกด้วยจำนวนเซทและเรปที่เยอะและพบว่าเพิ่มกล้ามเนื้อได้ดี (muscle hypertrophy) ก็มักจะเพิ่ม นน ที่ใช้ฝึกไม่ค่อยได้ จึงไม่พัฒนาต่อเนื่องได้
– การฝึกแบบ high frequency ที่พบว่ากระตุ้น muscle hypertrophy ได้ดีเช่นกัน ก็จะทำให้ล้าสะสมในระยะยาวได้

จึงเป็นที่มาของการนำทั้ง 3 ปัจจัยมาใช้แบบสลับสับเปลี่ยนกันไป เพื่อให้ร่างกายได้รับแรงกระตุ้นที่เปลี่ยนไป จึงทำให้พัฒนาการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(Visited 94 times, 1 visits today)

Last modified: July 5, 2019